T. S. Eliot, ”Patru cvartete – Four Quartets” ”Burnt Norton ” — catalinafrancoblog

Timp prezent timp trecut
Amândouă-s poate prezent în timpul care va fi,
Și timp viitor conținut în ce-a fost.
Dacă timpul tot este veșnic prezent,
Timpul tot este irevocabil pierdut.
Ce-ar fi putut să fie e-o presupunere
Rămânând ca posibilitate eternă
Doar într-o lume-a poveștilor.
Ce-ar fi putut fi și ce-a fost
Tind spre un capăt, ce-i acum totdeauna.
Ecoul pașilor ne tropăie-n minte
De-a lungul drumului pe unde noi n-am umblat
Către ușa nicicând de nimeni deschisă
A grădinii de trandafiri. Cuvintele mele-s ecou
În mintea ta, așadar.

Dar de ce oare
Tresare praful pe vasul cu petale de trandafir
Eu nu știu.
Alte ecouri

Locuiesc grădina. Să le urmăm?
Repede, spuse pasărea, află-le, află-le,
După colț. Prin prima poartă,
În lumea noastră dintâi ar fi să urmăm
Înșelăciunea mierlei? În lumea noastră dintâi
Erau acolo, invizibile, demne
Mișcându-se nestingherit, peste frunzele moarte,
În căldura toamnei, și prin vibrândul aer,
Și pasărea a chemat, ca răspuns la,
Ascunsă în desișuri, neauzita muzică,
Cu raza ochiului nevăzut se-încrucișase, pentru rozele
Arătând ca florile când sunt privite
.
Erau acolo ca oaspeții noștri, acceptați, primitori.
Așadar ne-am mutat, și noi, și ele, într-un model,
De-a lungul aleii goale, ca într-un cerc,
Spre-a privi în jos la bazinul secat.
Uscat bazinul, betonul uscat, maronie bordura,
Bazinul fusese umplut cu apă din strălucirea soarelui,
Și liniștit, liniștit crescuse și lotusul,
Fața apei luase sclipire din lumina inimii,
Și erau în spatele nostru, oglindite în bazin.
Apoi trecuse un nor și se golise bazinul.

Du-te, spuse pasărea, frunzișul e plin de copii,
Zglobiu fremătând, cu râset necontenit.
Du-te, du-te, spusese pasărea: genul uman
Nu poate indura prea multă realitate.
Timp trecut și timp viitor
Ce-ar fi putut a fi și ce-a fost

Arată un capăt, ce e mereu prezent.

-traducere de Catalina Franco-
–––––––––––––-

I
Time present and time past
Are both perhaps present in time future,
And time future contained in time past.
If all time is eternally present
All time is unredeemable.
What might have been is an abstraction
Remaining a perpetual possibility
Only in a world of speculation.
What might have been and what has been
Point to one end, which is always present.
Footfalls echo in the memory
Down the passage which we did not take
Towards the door we never opened

Into the rose-garden. My words echo
Thus, in your mind.
But to what purpose
Disturbing the dust on a bowl of rose—leaves
I do not know.
Other echoes

Inhabit the garden. Shall we follow?
Quick, said the bird, find them, find them,
Round the corner. Through the first gate,
Into our first world, shall we follow

The deception of the thrush? Into our first world.
There they were, dignified, invisible,
Moving without pressure, over the dead leaves,
In the autumn heat, through the vibrant air,
And the bird called, in response to
The unheard music hidden in the shrubbery,

And the unseen eyebeam crossed, for the roses
Had the look of flowers that are looked at.
There they were as our guests, accepted and accepting.
So we moved, and they, in a formal pattern,
Along the empty alley, into the box circle,
To look down into the drained pool.
Dry the pool, dry concrete, brown edged,
And the pool was filled with water out of sunlight,
And the lotos rose, quietly, quietly,

The surface glittered out of heart of light,
And they were behind us, reflected in the pool.
Then a cloud passed, and the pool was empty.
Go, said the bird, for the leaves were full of children,
Hidden excitedly, containing laughter.
Go, go, go, said the bird: human kind
Cannot bear very much reality.
Time past and time future
What might have been and what has been
Point to one end, which is always present.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s