Homélie pour la fête de la Sainte Trinité — Spiritualité 2000

On raconte que S. Augustin, évêque d’Hippone en Afrique du Nord, se promenait un jour en méditant sur le bord d’une plage. Il voit un jeune garçon en train de puiser de l’eau dans la mer avec une petite chaudière pour la jeter dans un trou creusé dans le sable. Étonné l’évêque demande à l’enfant :

via Homélie pour la fête de la Sainte Trinité — Spiritualité 2000

Putregaiul din suflet — Prea târziu te-am iubit…

„Taina regelui e bine să o ţii ascunsă, dar faptele lui Dumnezeu să le faci cunoscute şi să dai mărturie cu cinste” (Tob 12,7). Cu adevărat fiecare om are „taine” pe care trebuie să le împărtășească doar lui Dumnezeu și părintelui spiritual. Însă faptele lui Dumnezeu, ceea ce el a făcut și face în viața […]

via Putregaiul din sufletul celor care „devorează avutul văduvelor şi se prefac că se roagă îndelung” — Prea târziu te-am iubit…

Pentecôte/Penticost/Rusalii

Faptele Apostolilor, cap 2

Coborârea Duhului Sfânt

1 Când a sosit ziua Rusaliilor , toţi erau adunaţi împreună în acelaşi loc. 2 Şi, dintr-o dată, s-a iscat din cer un vuiet, ca la venirea unei vijelii puternice, şi a umplut întreaga casă în care stăteau. 3 Atunci le-au apărut nişte limbi ca de foc împărţindu-se şi aşezându-se asupra fiecăruia dintre ei. 4 Toţi au fost umpluţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum Duhul le dădea să vorbească.

     5 Şi erau atunci la Ierusalim iudei, bărbaţi evlavioşi din toate naţiunile de sub cer. 6 Când s-a auzit vuietul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas uimită, pentru că fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. 7 Erau uimiţi şi se minunau spunând: „Oare nu sunt galileeni toţi aceştia care vorbesc? 8 Şi cum de-i auzim fiecare în limba în care ne-am născut? 9 Parţi , mezi c, elamiţi  şi locuitori din Mesopotamia, Iudeea şi Capadocia e, din Pont şi Asia, 10 din Frigia şi Pamfilia , din Egipt şi din părţile Libiei, care sunt aproape de Cirene , romani în trecere, 11 atât iudei cât şi prozeliţi , cretani şi arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre  despre faptele minunate ale lui Dumnezeu”. 

Ascension/ Înaltarea Domnului

Din Faptele Apostolilor, capitolul 1

1 În prima carte, o, Teofil, am tratat despre tot ce a făcut şi a învăţat Isus, de la început 2 până în ziua în care a fost înălţat, după ce, prin Duhul Sfânt  i-a instruit pe apostolii pe care îi alesese. 3 După pătimirea sa, el li s-a prezentat viu, cu multe dovezi, arătându-li-se timp de patruzeci de zile şi vorbindu-le despre cele privitoare la împărăţia lui Dumnezeu.

Misiunea încredinţată apostolilor

4 Şi, în timp ce era cu ei , le-a poruncit să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci să aştepte promisiunea Tatălui „pe care, [zicea el], aţi auzit-o de la mine: 5 Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt, nu după multe zile”.
6 Atunci, cei care se adunaseră l-au întrebat: „Doamne, în acest timp vei restaura împărăţia lui Israel?” 7 Dar el le-a zis: „Vouă nu vă este dat să cunoaşteţi timpurile sau momentele pe care Tatăl le-a stabilit prin propria autoritate. 8 Însă, când va veni Duhul Sfânt asupra voastră, voi veţi primi o putere şi îmi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea şi Samaria, şi până la marginile pământului”.

Înălţarea lui Isus

  9 Şi după ce a spus acestea, sub privirile lor, el a fost înălţat şi un nor l-a ascuns din ochii lor. 10 În timp ce erau cu ochii aţintiţi spre cer şi el se înălţa, iată că le-au apărut doi bărbaţi în haine albe 11 şi le-au spus: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? Acest Isus, care a fost înălţat de la voi la cer, va veni tot aşa cum l-aţi văzut mergând spre cer”.

„Nu va voi lasa orfani…”

Ne apropiem cu pași repezi de sfârşitul Timpului Pascal. Săptămâna aceasta, joi, va fi Înălţarea Domnului. Apoi peste zece zile va fi Solemnitatea Rusaliilor şi Timpul Pascal se va termina. Cum am trăit acest timp? Ne-am simțit noi mai aproape de Cristos cel veșnic viu? Prin rugăciunea de la începutul sfintei Liturghii din această duminică […]

via Să nu ne simțim orfani… — Prea târziu te-am iubit…